Leadership Performance – den nye leder

Som ny leder er der mange udfordringer. Det er en ny, uprøvet rolle, man er uden ledelsesmæssig erfaring og kendte sparringspartnere, og man mangler sandsynligvis nogle konkrete værktøjer.

FK Select har gode erfaringer med at træne nyudnævnte ledere til at opnå succes i lederjobbet, og har i mange år været tilknyttet som coaches på CBS Executive MBA Programmet. Vores erfaring har vist os, at coaching fra erhvervspsykologer i denne proces medvirker til at holde fokus, øge lederens indsigt i egne ressourcer og handlekraft samt afklare forventninger og succeskriterier til jobbet.

I programmet ”Leadership Performance” er formålet derfor:

  • At øge lederens selvindsigt og udvikle potentialet yderligere
  • At sikre afstemning af forventninger mellem lederen og dennes nærmeste chef
  • At skabe momentum og fokus i udviklingsprocessen

I modellen til højre kan du se samspillet mellem de forskellige aktiviteter i processen.

FK Select anvender en personlighedstest og en 360 graders analyse til at afdække lederens adfærd, ressourcer og udviklingspotentiale. Ved at inddrage lederens nærmeste chef i en af sessionerne sikrer vi forventningsafstemning af indsatsområder og performancemål.

.