Executive rekruttering

Evnen til at finde og udvælge de mest egnende kandidater til virksomhedens øverste ledelse har afgørende betydning for virksomhedens succes og konkurrenceevne. FK Select hjælper virksomheder med rekruttering af de rigtige og mest talentfulde virksomhedsledere, der imødekommer virksomhedens strategiske-, operationelle- og ledelsesmæssige krav.

FK Select har et solidt kendskab til dansk erhvervsliv. Gennem en mangeårig erfaring med executive rekruttering, har vi opnået en viden om, hvilke kvalifikationer der skal til, for at kandidaten kan opnå succes i stillingen.

Det bedste resultat i executive rekruttering opnås ved:

  • I samarbejde med virksomheden opstilles en faglig profil ud fra virksomhedens krav og behov samt en personprofil, hvor virksomheden udvælger og prioriterer de 8 vigtigste personlighedstræk, der kræves i det pågældende job.
  • Psykologer interviewer kandidaterne med fokus på kompetencer og resultater samt adfærdsmæssige prioriteringer.
  • Vi tester kandidaten med de tests, der afdækker den ønskede personprofil.
  • Vi leverer en testrapport på baggrund af interviewet og de gennemførte tests. Testrapporten er bygget op omkring de otte personlighedstræk. En grundig vurdering af, i hvor høj grad kandidaterne imødekommer de strategiske, operationelle og ledelsesmæssige krav. Vurderingen understøttes af referencetagning.
  • Når den nye leder er valgt, hjælper vi dem godt på vej med en performancesamtale inden ansættelsesstart.
  • Vi følger op på, hvordan det går efter 3 måneders ansættelse, for at sikre tilfredshed hos både virksomheden og den nye medarbejder.