Coachingforløbet

Formålet med coachingforløbet er at afklare kandidatens personlige ressourcer og potentiale og identificere de områder, hvor indsatsen skal styrkes. Forløbet tager afsæt i lederens forståelse af sin egen situation, vilkår, ståsted og ønsker om forandring, og/eller der tages udgangspunkt i en psykologisk testning, der giver et første indblik i lederens udviklingsområder.

Succeskriteriet er, at lederen gennem samtalerne med en erfaren psykolog opnår klarhed og bliver bedre i stand til at identificere sine styrker og skabe de muligheder og situationer, der understøtter udfoldelsen af disse.

Vi skræddersyr forløbet til den enkeltes behov, herunder antal af coachingsamtaler, intervaller mellem sessionerne, og hvilke testsværktøjer, der kunne være nyttige og hvornår.