360 graders analyse

Leadership Performance Profile 360
De fleste mennesker går gennem et helt arbejdsliv uden nogensinde at få struktureret feedback på, hvordan de opfattes af andre. Med en 360 graders evaluering får leder og virksomhed et nuanceret billede af, hvordan andre opfatter lederens styrker og udviklingsområder. Lederen vil få feedback på sin adfærd fra medarbejdere, kolleger, chefer, kunder og andre samarbejdspartnere. Og det kan være en uvurderlig information for lederen at kunne sammenligne andres vurdering med, hvordan lederen opfatter sig selv. Det vil give et godt fundament for at videreudvikle lederens kompetencer.

FK Selects 360 graders værktøj – Leadership Performance Profile 360 – er udviklet på baggrund af en omfattende viden om, hvad der skal til for at ledere opnår succes både for virksomhed, medarbejdere og sig selv. Profilen giver lederen detaljeret feedback på følgende 8 ledelseskompetencer:

  • Problemløsning
  • Planlægning
  • Opgavestyring
  • Fremtoning
  • Stresshåndtering
  • Relationer
  • Kommunikation
  • Ledelse