Tests

CPI (California Psychological Inventory)
CPI er en dybdegående personlighedstest med 23 parametre, der giver et billede af en person indenfor følgende hovedområder: arbejdsmæssige faktorer, personlige og interpersonelle faktorer, gennemslagskraft og motivationsfaktorer samt ledelse. FK Select bruger CPI i vores arbejde med rekruttering, genplacering og coaching.

PTP (People Test Person)
PTP er en veldokumenteret personanalyse, som afdækker 12 overordnede karaktertræk og i alt 36 underliggende egenskaber.

OPQ 32 (Occupational Preference Questionnaire)
OPQ 32 består af 32 faktorer, der samlet giver et billede af en person indenfor hovedområderne:
relationer, tænkemåde og følelsesmæssige aspekter.
OPQ 32 bruges primært til rekruttering, da den fortæller noget om, hvordan et menneske typisk vil handle, tænke og reagere i arbejdsmæssige sammenhænge.

WOPI (Work Oriented Personality Inventory)
WOPI testen giver et billede af de motiver, tænkemåde og holdninger, der styrer en persons handlinger, planlægning og problemløsning i arbejdsmæssige sammenhænge. WOPI bruges i rekruttering og coaching, hvor en persons kompetencer og præferencer kan sammenholdes med virksomhedens krav og udviklingsplaner.

TAT og Lüscher Farvetest
TAT og Lüscher er begge projektive tests. Disse bruges som supplement til de øvrige tests og giver et indblik i en persons kognitive og følelsesmæssige ressourcer.

Ravens Advanced Progressive Matrices
Ravens Advanced Progressive Matrices er en test, der afdækker kandidatens logisk analytiske intelligens. Den giver en indikation af kandidatens kombinationsevne og abstrakt logiske tænkning samt hvordan man performer under stress.

MBTI (Myers Briggs Type Indicator)
MBTI fortæller noget om vores præferencer inden for områderne: energi, informationsbearbejdning,
beslutningskraft og livsstil.
MBTI har sin særlige styrke i analysen af gruppesammenhænge, idet den skaber større forståelse for,
hvorfor vi reagerer forskelligt. Den giver input til, hvordan en gruppe kan blive bedre til at udnytte
individuelle forskelle frem for at gøre dem til et problem.