Sådan bruges testene

Rekruttering
Test af ansøgere til en stilling kan ske enten ved brug af en enkelt test, der afdækker specifikke kompetencer i forhold til stillingskravene, eller ved at anvende en række forskelligartede tests, der samlet giver et nuanceret og mere fyldestgørende billede af kandidatens personlige og arbejdsmæssige karakteristika og ressourcer.

På opgaver, hvor der er mere end én kvalificeret kandidat til stillingen, sammenligner vi deres styrker og udviklingspunkter for at se, hvem der bedst imødekommer stillingens krav.

Herudover tilbyder FK Select at foretage en sammenligning af kandidatens og den kommende chefs personlige profiler, for at klarlægge hvordan den kommende samarbejdsrelation kommer bedst fra start.

Outplacement
I FK Selects outplacementprogrammer indgår psykologiske test som standard i de forløb, hvor vi hjælper kandidaten gennem 15 samtaler eller i en ubegrænset tidsperiode, indtil kandidaten er i job igen. På de kortere forløb er tests en tilvalgsydelse.

En test er ofte et godt udgangspunkt for at få afdækket den enkeltes personlige ressourcer og kompetencer med henblik på at finde det rigtige job til personen. Det kan også hjælpe kandidaten til de kommende jobsamtaler, da testrapporten vil give mange forskellige muligheder for at beskrive sine personlige ressourcer – noget som ellers kan være svært at sætte ord på selv.

Coaching
I vores coachingtilbud giver det erfaringsmæssigt en effektiv start på udviklingsforløbet at afdække kandidatens styrker og udviklingsområder ved hjælp af en test.