Psykologisk testning

Psykologisk testning indgår som et værdifuldt værktøj i vores arbejde. Testene bruges til at belyse de personlighedstræk, der har betydning for en persons adfærd og den måde, han eller hun anvender sine ressourcer.

Ved at bruge tests får man hurtigt en forståelse for, hvilke styrker og udviklingsområder en person har i forhold til forskellige typer stillinger og virksomheder. Det er en fordel ikke alene ved rekruttering, men også i coachingforløb og ved outplacement. Testene kan være redskaber, der hjælper personen til en bedre forståelse af sig selv. I samtalerne med konsulenten vil man arbejde med, hvordan disse egenskaber bedst muligt kan bringes i spil i nuværende eller næste job.

Alle der bliver testet får en mundtlig tilbagemelding på testresultatet og en skriftlig rapport, som er udarbejdet af en erfaren psykolog. Kandidaten får mulighed for at kommentere på testresultatet og redegøre for, hvordan det testen viser, kommer til udtryk i adfærden. På den måde står testresultatet aldrig alene, og kandidaten bliver gjort bekendt med det, der bringes videre i forbindelse med f.eks. en rekruttering.

På baggrund af vores uddannelse som psykologer har vi udvalgt en række tests, som vi vurderer, har en høj kvalitet. De er bygget op om de krav, man kan stille inden for det erhvervspsykologiske felt. Vi er certificerede i samtlige tests vi anvender, og høj etik omkring brugen er en selvfølge.