Hvorfor lederudvikling?

Hos FK Select tror vi på, at den kontinuerlige udvikling af ledere er nøglen til succes for både virksomheden og den enkelte leder. Som uvildig samarbejdspartner er vi med til at tilføre nye perspektiver på aktuelle dilemmaer og problemstillinger og arbejde med konkrete ledelsesmetoder og værktøjer. Vi er med til at sikre en synkronisering mellem lederens og virksomhedens mål, der er med til at fastholde og udvikle lederens potentiale yderligere.

Som erhvervspsykologer har vores erfaring med lederudvikling vist os, at en succesfuld udvikling i lederjobbet kræver:

  • Et planlagt og målrettet forløb
  • Et tæt samspil mellem den nærmeste chef og dennes nærmeste chef
  • Værktøjer og dialoger, der giver lederen større selvindsigt og dermed øgede handlemuligheder

Tilbagemeldingerne fra deltagerne på CBS Executive MBA Program, hvor FK Select i mange år har været coaches, har entydigt bekræftet at støtte fra erhvervspsykologer i denne proces medvirker til at holde fokus og øge lederens indsigt i egne ressourcer og handlekraft.

Ved at fastholde lederens handlekraft og evne til at opnå resultater gennem øget selvindsigt og feedback på lederadfærd, sikres det at lederens ambitioner og potentiale bringes i spil på det rette tidspunkt og forankres i forhold til virksomhedens mål.