Rekruttering

Kravene til virksomheder og ansatte er under konstant forandring, og konkurrencen mellem virksomhederne er skærpet. Det sætter fokus på vigtigheden af at udvælge de ledere og nøglemedarbejdere, der passer bedst til kravene i virksomheden og jobbet. Et godt match mellem person og job bidrager til både medarbejdertilfredshed, effektivitet og forretningsmæssig succes og konkurrenceevne.

Rekruttering af de rigtige ledere og nøglemedarbejdere er blevet en strategisk opgave, der skal håndteres som starten på en succes – og fejlansættelser koster dyrt både i almindelige ansættelsesomkostninger og i spildte muligheder.

FK Select har opbygget en bred kompetence på rekrutteringsområdet gennem mangeårig erfaring med tilrettelæggelse af udvælgelsesprocesser for forskellige virksomheder og brancher.

Vi har en høj succesrate og træfsikkerhed i vores rekrutteringer, der bygger på:

  • En indgående forståelse af virksomheden. Klarlægning af virksomhedens strategi og mål, der sikrer identifikation og udvælgelse af den rigtige kandidat
  • Dybdegående interviews og personlighedstest der sikrer, at den potentielle kandidat har de rette kvalifikationer, motivation og personlige ressourcer til at udfylde jobbet