Hvorfor executive coaching?

Virksomhederne bliver mødt med stigende konkurrence- og forretningsmæssige krav. Dette sætter nogle anderledes ledelsesbetingelser om hele tiden at optimere leverings- og ydelsesevnen hos lederen selv og hos medarbejderne. Lederen skal fastholde sin egen markedsværdi og understøtte medarbejdernes udvikling, hvilket stiller nogle anderledes krav til lederens kompetencer.

Hos FK Select har vi erfaring med, at coaching er en metode, der kan hjælpe med at opfylde disse krav. Gennem coaching opnår den enkelte leder en bedre indsigt i egne og andres ressourcer, klarhed over aktuelle ledelsesdilemmaer og en øget handlekraft til at tage hånd om de forretningsmæssige og mellemmenneskelige udfordringer.

Vi har stor erfaring med at coache ledere i forbindelse med individuelle udviklingsforløb, så de bliver bedre til at tage vare på deres egen karriereudvikling – på den korte såvel som den lange bane. Tilbagemeldingerne fra deltagerne på CBS Executive MBA Program, hvor FK Select de sidste 7 år har været coaches, har entydigt bekræftet at støtte fra erhvervspsykologer i denne proces medvirker til at stille skarpt på udviklingsområder, holde fokus og udvikle en mere effektiv ledelsesstil.