Kortere outplacement forløb

FK Select yder en professionel hjælp til opsagte medarbejdere, hvor vi gennem henholdsvis 5 eller 15 samtaler hjælper med at sikre fremdrift i jobsøgningsprocessen. Forløbene tilpasses individuelt ud fra den afskedigedes forudsætninger og erfaring – og hjælper med at effektivisere, fokusere og målrette medarbejdernes jobsøgning.

5 samtaler – indeholder følgende elementer:

  • Sparring på CV, opfordrede som uopfordrede ansøgninger, brug af netværk, kontaktteknik, jobsøgningsstrategi og rådgivning på aktuelle sager indenfor 24 timer.

15 samtaler – indeholder følgende elementer:

  • Sparring på CV, opfordrede som uopfordrede ansøgninger, brug af netværk, jobsøgningsstrategi, potentielle jobsøgningsmuligheder, rådgivning på aktuelle sager indenfor 24 timer, interviewtræning med intern konsulent og en personlighedstest, der kan bruges til at afdække stærke sider og udviklingsmuligheder.

Alle forløb er baseret på individuelle samtaler med en erfaren konsulent, der fungerer som professionel sparringspartner i jobsøgningsprocessen. Jobsøgningsprocessen tager udgangspunkt i en personlig handlingsplan, der løbende evalueres og justeres.