Hvorfor outplacement?

De fleste virksomheder kommer på et tidspunkt i en situation, hvor der opstår behov for at foretage organisatoriske ændringer, der kan indebære reduktion i medarbejderstaben. Opsigelser er vanskelige for alle de involverede og især de opsagte medarbejdere.

Outplacement er et spørgsmål om at påtage sig et medansvar for, at de opsagte medarbejdere kommer videre i arbejdslivet på en god og professionel måde. Men det handler også om at skabe ro og tryghed hos de tilbageværende, så det ikke efterfølgende går ud over effektiviteten og loyaliteten.

FK Select har gennem årene opbygget en solid erfaring i at hjælpe virksomheder i opsigelsessituationer, så alle kommer videre på den bedst mulige måde. Vi har specialiseret os i at varetage hele processen, og målet er gennem strategisk rådgivning og sparring:

  • At lederne er bedst muligt klædt på til afskedigelsesprocessen
  • At minimere utryghed hos såvel opsagte medarbejdere som blivende medarbejdere
  • At behandle opsagte medarbejdere med respekt, herunder at hjælpe til ny beskæftigelse gennem et professionelt og skræddersyet outplacement forløb