Hjælp til medarbejderen

Der kan være mange frustrationer forbundet med en opsigelse, der måske vendes negativt mod virksomheden. FK Select har erfaring med, at alle opfatter det positivt at få tilbudt et outplacement forløb. De kommer hurtigere i gang igen – og meget ofte i et bedre og mere tilfredsstillende job end tidligere.

Vores resultater skyldes, at den sparringspartner, som den opsagte medarbejder får, er dygtig og ved, hvad det handler om, når man søger andet arbejde. FK Select er fleksibel med hensyn til at følge den opsagte medarbejders individuelle ønsker og behov og føler en høj grad af ansvarlighed overfor den opsagte.

Vi skaffer ikke et nyt job til kandidaten, men vi hjælper med at skabe et godt fundament gennem et struktureret og tilpasset outplacement forløb. Heri indgår bl.a. sparring på CV, opfordrede som uopfordrede ansøgninger, brug af netværk, interviewtræning og personlighedstest, der kan bruges til kompetence- og karriereafklaring.

Hos FK Select har vi erfaring med at støtte både ved opsigelsen af en enkelt medarbejder, og når det gælder store grupper på over 100 personer. Ved større grupper samarbejder vi med vores faste eksterne konsulenter, som alle har stor erfaring med outplacement og krisehåndtering. Uanset antallet af opsagte får hver enkelt medarbejder individuel og engageret sparring fra sin egen personlige rådgiver.