Hjælp til virksomheden

Opsigelsessituationer er vanskelige, og processen skal tænkes grundigt igennem, så alle involverede parter får de bedst tænkelige muligheder ud af den værst tænkelige situation. Opsigelsen kan være kriseskabende – men afleveringen af budskabet bør ikke være det.

Vi har i FK Select specialiseret os i at rådgive virksomheden og de enkelte ledere i opsigelsesprocessen, så de er ordentligt forberedte. Den måde opsigelsen gribes an på er altafgørende for, at opsigelsen er succesfuld og opleves som fair og respektfuld – også af de tilbageblevne kolleger. Virksomheder, der tager sig godt af deres medarbejdere og siger ordentligt farvel, opleves positivt både indadtil og udadtil.

Før opsigelsen er FK Select med til at:

  • Planlægge, strukturere og time opsigelsesforløbet
  • Træne lederne i at gennemføre opsigelsessamtalen
  • Forberede lederne på hver enkelt opsigelsessituation og mulige reaktioner fra den opsagte

På opsigelsesdagen er vi tilstede for at tale med de medarbejdere, der har brug for det. Efter opsigelsen følger vi op på dem, der har brug for det. En uge efter opsigelsen tilbyder vi et jobsøgningskursus, hvis der er tale om en gruppe medarbejdere, inden vi starter de individuelle outplacement forløb.

Hos FK Select har vi erfaring med at støtte virksomheden både ved opsigelsen af en enkelt medarbejder, og når det gælder store grupper på over 100 ansatte. Ved større grupper samarbejder vi med vores faste eksterne konsulenter, som alle har stor erfaring med outplacement og krisehåndtering.