Hvornår er Executive coaching relevant?

Indholdet i coachingsamtalerne bestemmes i høj grad af, hvilke udfordringer lederen har og tager afsæt i lederens forståelse af sin egen situation, vilkår, ståsted og ønsker om forandring. Der kan tages udgangspunkt i en psykologisk testning eller 360 graders evaluering, der giver et første indblik i lederens udviklingsområder.

Coaching samtalerne er således situationsafhængige og kunne eksempelvis omhandle:

 • Stresshåndtering
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Karriereudvikling
 • Ledelsesproblematikker
 • Videreudvikling af ledelsespraksis
 • Redskaber til at omsætte visioner til konkrete mål og handlinger
 • Sætte lederen i stand til at opnå væsentlige resultater i organisationen
 • At øge motivation og udvikling hos medarbejdere til bedre performance
 • Øget indsigt i og optimering af egne ressourcer
 • Udvikling af strategiske planlægningskompetencer
 • At lederen opnår et højere performanceniveau